“Responsabilité” New Gazzman Couleur Duet


Gazzman Couleur & Kenny Desmangles are featured in a duet titled, “Responsabilité”. The song is featured in Kenny Desmangles’ album Full Service, available online and at your local music stores. Check your area for availability. Take responsibility, click, listen and share.

Support our artists and buy the original CD.

G_Kenny2014

Top Views and Visitors


ChristmasLight

diSip’s music reaches us all. From the United States of America to Malaysia, the visitors come from all over the world. In the past 30 days, these are the top 10 countries that landed, clicked and took interest in the site.

 

382135_4721416998860_1411058453_n

 

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

 

1. United States

2. Canada

3. France

4. Dominican Republic

5. Haïti

6. Brazil

7. Bahamas

8. Turks and Caicos

9. Guadeloupe

10. Martinique

 

 

“Ekilib”


“Ekilib”

Lyrics: Gazzman Couleur, Saubner St. Thomas

Music: T-Pachou, Schiller

Kouplè 1

Desfwa, mwen rete

Mimajine sa lavi ye

Kwe’m si’w vle, se tout vènn ko’m ki pran tranble

Desfwa mwen konn ap fete, gin yon lot ki dlo nan je

Lespri’m konn byen poze, gin yon lot ki toumante

Di’m kouman mwen pral fe senti’m “heureux”

Gad kijan mwen byen kanpe, gin yon fre’m ki andikape

Gin sa ki jwenn pou jete, yon lot pa ka manje

Wa  di’m kouman, mwen pral fè “heureux”

 

[Solo guitar]

 

Kouplè 2

Desfwa, mwen rete

M’ap kalkile sa n’ap asiste

Kwe’m si’w vle, se dlo nan je’m k’ap finn seche

M’ap fe chwa pou’m domi, gin yo lot ki nan lari

Gin sa ki gin trop abi, pandan yon lot toutouni

Wa di’m kouman mwen pral fe santi’m “heureux”

Chak fwa mwen ta vle rejwi, mwen sonje sa k’ap soufri

Chak fwa mwen vle souri, mwen sonje sa k’ap  jemi

Di’m koman mwen pral fe  “heureux”

 

[Solo guitar]

 

 Kouple 3

Gin sa ki andikape,  se pa sa yo ta vle

Pa mete you sou kote, fo nou tout ekilibre

Nou se yon pep libere

Linyon selman nou manke

Pou bagay yo byen mache, f0 nou tout ekilibre

 

Refrin

Dezekilib mantal

Dezekilib familyal

Dezekilib sosyal

Pa gin doktè ni lopital (2X)

 

Kouple 4

Mwen pap janm bliye Roodine Lindor

Kite peyi li ale etudye

Dominiken vyole’l, asasine’l, koman’w ta vle pou’m ta “heureux”

Yon paket ti moun nan lari, ak yon twal sal ap siye machinn

Yo san fanmi, yo san zabri

Koman’w ta vle pou’m ta rejwi

 

Kouple 5

Lè gwo trip ap vale ti trip

La mizè ka rann moun chimè

Yon jenès k’ap viv nan lanfè

Di li pito mouri, l’al nan paradi

Lè avni yon peyi panse konsa

Se yon mitrayet otomatik

Ki branche sou yon sosyete

Si li pa ekilibre li ka deklanche, tande

 

Refrin

 

Dezekilib mantal

Dezekilib familyal

Dezekilib sosyal

Pa gin doktè ni lopital (2X)

 

Kouple 6 

Notre Père qui est aux cieux

Que ton nom soit sanctifié

Que ton règne vienne tous les jours

Pou sosyete sa pa finn echwe

Jenou atè n’ap priye

Bon Dieu, n’ap mande’w pitye

Konnin nou peche, se vre

Tanpri, Papa, padone!

 

 

© All rights reserved

 

 

diSip Welcomes Dano Eugène/diSip Accueille Dano Eugène/diSip Akeyi Dano Eugène


 

 

382135_4721416998860_1411058453_n

 

 

diSip Welcomes Dano Eugène 

Dano_1


Miami, Florida – November 29 th, 2014 – Gazzman Couleur and the management team of diSip are pleased to welcome Dano Eugène as diSip’s keyboard player.

Rightfully nickname “Dwet san zo”, Dano’s musical sheet is  full of melodies and harmonies.  A  versatile musician,  Dano is equally talented in different musical genre, but Konpa music remains his forte.

He joins diSip with extreme drive, dedication and discipline topped with a dashing and daring personality.

What better time than this Thanksgiving weekend, to officially introduce Dano, as diSip’s keyboard player.

He will be on duty for the Thanksgiving festivities in Florida, please visit diSip’s website for scheduled events.

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

 

 

Français

Gazzman Couleur et l’équipe de gestion de diSip sont heureux d’accueillir Dano Eugène comme claviériste de diSip.

Surnommé à juste titre, “Dwet san zo”, la feuille musicale de Dano regorge de mélodies et d’harmonies. Doué pour la musique, Dano est tout aussi talentueux dans différents genres musicaux, mais la musique Konpa demeure son point fort.

Il se joint à diSip avec détermination, dévouement et discipline en plus de sa personnalité audacieuse.

Quel meilleur moment que ce week-end de l’Action de grâces pour présenter officiellement Dano, comme claviériste de diSip.

Il sera de service aux  festivités de l’Action de grâces en Floride, visitez le site web de diSip pour le calendrier des activités.

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

 

Kreyol

Gazzman Couleur ak ekip jesyon diSip kontan akeyi Dano Eugène kòm klavyeris diSip.

Se pa pou granmesi, tinon jwet Dano se  “dwèt san zo”. Fey mizikal Dano chaje ak  bel melodi ak amoni. Yon mizisyen savé, Dano gin anpil talan pou jwe lot estil mizik, min mizik Konpa se fòs li.

Se avek detèminasyon, devouman ak disiplin ke Dano ateri nan fanmi diSip; li pote yon pèsonalite djanm.

Ki  pi bon moman ke epok Aksyon de Gras sila, pou entwodwi ofisyèlman Dano kòm jwè klavye diSip.

L’ap komanse jwe avek diSip pou festivite  Aksyon de Gras nan Floride, tanpri vizite sit entènèt diSip  pou konnen kalandriye pwogram yo.

Viktwa se Nou, Viktwa Pou Nou!

 

 

 

 

 

 

 

Listen to Blaise Michel “Gade pa touche” featuring Gazzman Couleur


The talented Blaise Michel recently released a star-studded CD titled, Château.  Our very own dwet file, Bodo is on keys and Gazzman Couleur is king on vocals.

 

 

 

 

diSip’s Video Galore


 

diSip has set a record by releasing more than 3 videos from the same album. diSip is presently shooting the 5th video to be releasing from the VIKTWA album.  Can you guess which song it will be?

To recap, the video of:

  • “Madanm mwen…” caused a commotion when it was released in December of 2013;
  • “Leader” was also released in December 2013;
  • “Poukisa” was released in August 2014;
  • “Urgence” was released in September 2014

10479065_10152815745148701_4295327667989312444_n

 

Correction: The original version has been edited at 6:15 p.m E.T