Breaking News: Sa pa nomal


Be among the first,to read the lyrics of one the songs, to be featured in our upcoming album:

“Pouki se chak jou moun ap juje moun
Min, pa gin youn ladan yo ki bon moun
Yo gin vye anbisyon, yo pa ta vle we’w nan yon pozisyon

Sa pa nomal, yo san moral, lespri yo sal
Sa pa nomal, yo san moral, lespri yo sal”

575333_167094953436142_1924212609_n

About these ads