Top Views and Visitors


ChristmasLight

diSip’s music reaches us all. From the United States of America to Malaysia, the visitors come from all over the world. In the past 30 days, these are the top 10 countries that landed, clicked and took interest in the site.

 

382135_4721416998860_1411058453_n

 

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

 

1. United States

2. Canada

3. France

4. Dominican Republic

5. Haïti

6. Brazil

7. Bahamas

8. Turks and Caicos

9. Guadeloupe

10. Martinique

 

 

“Ekilib”


“Ekilib”

Lyrics: Gazzman Couleur, Saubner St. Thomas

Music: T-Pachou, Schiller

Kouplè 1

Desfwa, mwen rete

Mimajine sa lavi ye

Kwe’m si’w vle, se tout vènn ko’m ki pran tranble

Desfwa mwen konn ap fete, gin yon lot ki dlo nan je

Lespri’m konn byen poze, gin yon lot ki toumante

Di’m kouman mwen pral fe senti’m “heureux”

Gad kijan mwen byen kanpe, gin yon fre’m ki andikape

Gin sa ki jwenn pou jete, yon lot pa ka manje

Wa  di’m kouman, mwen pral fè “heureux”

 

[Solo guitar]

 

Kouplè 2

Desfwa, mwen rete

M’ap kalkile sa n’ap asiste

Kwe’m si’w vle, se dlo nan je’m k’ap finn seche

M’ap fe chwa pou’m domi, gin yo lot ki nan lari

Gin sa ki gin trop abi, pandan yon lot toutouni

Wa di’m kouman mwen pral fe santi’m “heureux”

Chak fwa mwen ta vle rejwi, mwen sonje sa k’ap soufri

Chak fwa mwen vle souri, mwen sonje sa k’ap  jemi

Di’m koman mwen pral fe  “heureux”

 

[Solo guitar]

 

 Kouple 3

Gin sa ki andikape,  se pa sa yo ta vle

Pa mete you sou kote, fo nou tout ekilibre

Nou se yon pep libere

Linyon selman nou manke

Pou bagay yo byen mache, f0 nou tout ekilibre

 

Refrin

Dezekilib mantal

Dezekilib familyal

Dezekilib sosyal

Pa gin doktè ni lopital (2X)

 

Kouple 4

Mwen pap janm bliye Roodine Lindor

Kite peyi li ale etudye

Dominiken vyole’l, asasine’l, koman’w ta vle pou’m ta “heureux”

Yon paket ti moun nan lari, ak yon twal sal ap siye machinn

Yo san fanmi, yo san zabri

Koman’w ta vle pou’m ta rejwi

 

Kouple 5

Lè gwo trip ap vale ti trip

La mizè ka rann moun chimè

Yon jenès k’ap viv nan lanfè

Di li pito mouri, l’al nan paradi

Lè avni yon peyi panse konsa

Se yon mitrayet otomatik

Ki branche sou yon sosyete

Si li pa ekilibre li ka deklanche, tande

 

Refrin

 

Dezekilib mantal

Dezekilib familyal

Dezekilib sosyal

Pa gin doktè ni lopital (2X)

 

Kouple 6 

Notre Père qui est aux cieux

Que ton nom soit sanctifié

Que ton règne vienne tous les jours

Pou sosyete sa pa finn echwe

Jenou atè n’ap priye

Bon Dieu, n’ap mande’w pitye

Konnin nou peche, se vre

Tanpri, Papa, padone!

 

 

© All rights reserved

 

 

diSip’s Video Galore


 

diSip has set a record by releasing more than 3 videos from the same album. diSip is presently shooting the 5th video to be releasing from the VIKTWA album.  Can you guess which song it will be?

To recap, the video of:

  • “Madanm mwen…” caused a commotion when it was released in December of 2013;
  • “Leader” was also released in December 2013;
  • “Poukisa” was released in August 2014;
  • “Urgence” was released in September 2014

10479065_10152815745148701_4295327667989312444_n

 

Correction: The original version has been edited at 6:15 p.m E.T

diSip’s Search for New Keyboard Player


382135_4721416998860_1411058453_n

 

One of our objective at diSip, is to give our fans an opportunity to express their sentiments about the musical direction of the group.  As commented by Gazzman Couleur in a recent statement to the webzine, Kompamagazine, he would prefer that “any musician that joins DISIP  to bring something to the group in terms of contribution.”  This message is omnipresent in various diSip’s songs. diSip, se yon mouvman talan.

Who would you like to become diSip’s keyboard player? Would you prefer someone who is well established in the Konpa music scene, or a fresh face?

We welcome a constructive dialogue with our fans.

good leader

diSip’s November 2014 Schedule


10685450_10152864082753701_2357696188758888080_n

Yes, the month of November is already here. As always, we are thankful amid the challenges. We’re starting the month of November by performing in Boston, Massachusetts and will travel to the motherland to honor the contracts.

Special thanks to our musicians, our management team, our sponsors and our family for the support.
Saturday November 1st – Boston, Massachusetts

Sunday November 2nd – Haïti

Monday November 3rd – Haïti

Tuesday November 4th – Haïti

November 28th – Naples, FL

November 29th – Port St. Lucia, FL

November 30th – FIU North Miami Stadium, North Miami, FL

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

Other dates will be added subsequently.

Bodo Says Goodbye!


382135_4721416998860_1411058453_n

Français

Note officielle de diSip concernant le statut de Bodo

Gazzman Couleur et l’équipe de direction de diSip informent tout et chacun que le le claviériste, Yves Michel ne fait plus partie du groupe. Cette décision est effective dès le 20 octobre 2014. Lorsque la mission de diSip a été lancé en Avril 2010, Gazzman Couleur a décidé d’aider ses frères et soeurs à coeur et bras ouverts. Cette philosophie est le noyau de la mission de diSip et cette mission n’a pas changé.  A partir de maintenant, le poste de claviériste est vacant. Nous jouerons avec des claviéristes de façon temporaire, jusqu’à ce qu’un candidat soit trouvé.

Nous remercions Yves Michel pour les 4 années de service et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.

Viktwa se nou, Viktwa pou nou!

 

Kreyol

Not ofisyèl diSip konsènan estati Bodo

Gazzman Couleur ak ekip jesyon djaz diSip enfome piblik la ke klavyeris/kibodis, Yves Michel pa fè pati gwoup la, depi jou 20 oktob nan lane 2014.

Lè misyon diSip la te komanse nan mwa davril 2010, Gazzman Couleur te deside ede frè ak sè li yo ak kè, ak bra louvri. Filozofi sila se nwayo misyon djaz diSip; misyon a pa chanje.

Kounyea, pozisyon klavyeris/kibodis la disponib. Djaz diSip ap jwe avek klavyeris/kibodis tanporèman, jiskaske nou jwenn yon kandida.

Nou remèsye Yves Michel pou 4 ane sèvis yo, nou swete li reyusi nan tout sa li entreprann nan lavni li.

Viktwa se Nou, Viktwa Pou Nou!

 

English

diSip’s Official Note Concerning Bodo’s Status

Effective as of October 20th, 2014, Gazzman Couleur and the management team of diSip want to inform all that keyboard player, Yves Michel is no longer part of the group. When diSip’s mission was launched in April 2010, Gazzman Couleur opened his heart and arms to help his brothers and his sisters;the core of diSip’s mission has not changed.  As of now, the position of keyboard player remains vacant, we will perform with temporary players until a suitable candidate is found.

We thank Yves Michel for the 4 years of service and wish him well in his future projects.

Viktwa se nou, Viktwa se nou!

 

disip_2aout2012